شما بگویید به چه مناسبت ؟

  به نام آنکه در نظرش همه یکسانند                 آی آدمها که در ساحل نشسته شاد و خندانید                                                               یک نفر در آب ... ادامه مطلب
/ 49 نظر / 252 بازدید
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
2 پست