مناجات

از خدا خواستم غرور مرا بگيرد

او فرمود : بازگرفتن غروركار من نيست، بلكه تويي كه بايد آن را ترك كني .

از خدا خواستم كودكان معلول را شفا بخشد و خدا گفت : نه

او فرمود : روح كامل است و جسم زودگذر .

از خدا خواستم به من شكيبايي عطا كند و خدا گفت : نه

او فرمود شكيبايي دستاورد رنج است و به كسي عطا نمي شود،آنرا بايد به دست آورد .

از خدا خواستم به من سعادت بخشد و خدا گفت : نه
 

او فرمود : تبرك مي كنم، اما كسب سعادت كار توست .

از خدا خواستم روح مرا تعالي بخشد و خدا گفت : نه

او فرمود : خود بايد متعالي شوي ، اما تو را ياري مي دهم تا به ثمر بنشيني .

ازخدا خواستم مرا كمك كند تا ديگران را به همان اندازه كه او مرا دوست دارد دوست بدارم .

خدا فرمود : هان ! بالاخره قضيه را دريافتي .

از او نيرو خواستم ؛ مشكلات را جلوي پايم قرار داد تا قوي تر شوم .

از او حكمت خواستم ؛ مسائل بسياري به من داد تا آنها راحل كنم .

از او شهامت خواستم ؛ خطر را در مقابلم قرار داد تا از آن بجهم .

 از او عشق خواستم ؛ انسانهاي دردمند را در سر راهم قرار داد تا به آنها كمك كنم .

از او كمك خواستم ، به من فرصت داد .

 هيچ يك از خواسته هايي كه داشتم دريافت نكردم ،

اما به آنچه نياز داشتم رسيدم!

   “ دعاي من مستجاب شده بود”    

/ 3 نظر / 26 بازدید
roham

از قديم گفتند از آدمی حرکت از خدا برکت. خدا که همواره با ماست پس ما اگر حرکت کنيم او برکتمان خواهد داد.

شيما

موندم چی بنويسم واقعا موندم از زندگی نا امیدم نیایش قشنگی بود اما اگه قرار باشه ایطوری پیش بره که همه باید علی باشند و محمد زيبا بود اما من نمی خواهم اينطور پيش برم

امير

سلام آقا شهرام خسته نباشيد من امير هستم و تا حدودی با شما و گروپ باور آشنايی دارم(البته از طريق خانم نوری) واقعاْ بهتون تبريک ميگم هم به خاطر وبلاگ زيباتون و هم به خاطر گروپی که تشکيل دادين اميدوارم هميشه موفق و پيروز باشيد