حکايت

با امید به اینکه داستانها و حکایات آموزنده ما را یه یک زندگی راحت و آرام هدایت کنند
در زمان ها ی گذشته ، پادشاهی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و برایاين كه عكس العمل مردم را ببيند  خودش را در جايی مخفی كرد.بعضی از بازرگانان و نديمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از كنار تخته سنگ میگذشتند. بسياری هم غرولند می كردندكه اين چه شهری است كهنظم ندارد. حاكماين شهر عجب مرد بی عرضه ای است و ...
با وجود اين هيچ كس تخته سنگ را از وسط بر نمی داشت .
 نزديك غروب، يك روستايی كه پشتش بار ميوه و سبزيجات بود ، نزديك سنگ شد.
 بارهايش را زمين گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشتو آن را كناری قرار داد. ناگهان كيسه ای را ديد كه زير تختهسنگ قرارداده شده بود ، كيسه را باز كرد و داخل آن سكه های طلا و يك يادداشت پیداكرد. پادشاه درآن يادداشت نوشته بود :
 " هر سد و مانعیمی تواند يك شانسبرای تغيير زندگی انسان باشد."
/ 4 نظر / 17 بازدید
مهیار - ا

شهرام عزیز نظرم همیشه درباره فعالیت های تو در راهی که انتخاب کرده ای مثبت بوده ، امیدوارم از این طریق هم مثمر ثمر باشی. دوستارت مهیار

نرگس

درود / بسیار کوشیدم آنچه امروز می نگارم تهی باشد از واژگان بیگانه ولی دریافتم پالودن زبان کهن پارسی که اینچنین تنگ به تازی امیخته در توانم نیست دریغ که برای برخی نتوانستم حتی همسنگی به ایین بجویم هدف از چنین کوششی آن بود که در غوغای vallentine به نکوداشت تمدن کهن این مرز و بوم اسپندار مذگان را گرامی بداریم ازانرو که در فرهنگ باستان این روزرا نماد عشق مي پنداشتند/ پس اسپندار مذگان 29 بهمن روز عشق ودوستی بر همه ی ایرانیان نژاده فرخنده باد وبر تودوست مهربانم / بدرود

امیر

شهرام جان سلام خوبی. با این نوشته موافقم چه جور! برای رسیدن به هدف باید هر مانعی رو هر چند سخت پشت سر گذاشت.موفق باشی.

نرگس

شبانه های مرا می شود سحرباشی / ومی شود که ازین نیز خوبتر باشی / تداوم من و دریا و اسمان باتو /همیشگیست اگرهم تو رهگذر باشی/ شهرام عزیز دوباره سلام ...داستان جالبی بود پائولو کوئیلو میگه وقتی چیزی رو با تمام وجود بخواهی نیرویی در کائنات بیدار میشه درجهت براوردن خواسته ی تو وخودمون هم داریم ازتو حرکت از خدا برکت ... البته این توصیه ایه که تو همیشه به من گفتی به تو وباور قشنگمون اطمینان دارم و می دونم روزی مسیر کائنات رو به نفع خودمون تغییر میدیم / اندکی صبر سحر نزدیک است / یاعلي